مهر/ مديرکل فرودگاه کرمانشاه از برقراري پرواز در مسير کرمانشاه به شيراز و بالعکس خبر داد.

مجتبي بياتي، مديرکل فرودگاه کرمانشاه اظهار کرد: با توجه به درخواست مکرر کرمانشاهيان و قبول يکي از شرکت‌هاي هواپيمايي کشور از روز هفتم مهر ماه سال جاري پرواز در مسير شيراز-کرمانشاه و بالعکس به صورت هفتگي برقرار مي‌شود.
وي افزود: در حال حاضر هشت شرکت هواپيمايي در فرودگاه شهيد اشرفي اصفهاني(ره) کرمانشاه پرواز فعال دارند که با پيوستن يک شرکت ديگر مجموع شرکت‌هاي هواپيمايي فعال در فرودگاه بين اللملي کرمانشاه به ۹ شرکت رسيد.
مديرکل فرودگاه کرمانشاه تصريح کرد: در حال حاضر پروازهاي فرودگاه کرمانشاه به مقاصد تهران، مشهد مقدس، عسلويه، کيش، قشم و بندرعباس در مسير رفت و برگشت انجام مي‌شود که پرواز کرمانشاه به شيراز و شيراز به کرمانشاه نيز از اوايل مهرماه به آن اضافه خواهد شد.