ايرنا/ رئيس هيات ورزش روستايي و بازيهاي بومي محلي گيلان گفت: ۶ بازي بومي محلي استان در شرف ثبت ملي قرار دارند.

ايمان سهيلي رئيس هيات ورزش روستايي و بازيهاي بومي محلي گيلان اظهار داشت: پيشنهادهايمان را براي ثبت ملي تمامي بازي هاي بومي محلي گيلان به رئيس فدراسيون  ارائه داده ايم. 
وي يادآور شد: البته تاکنون چهار بازي بومي محلي گيلان شامل رشته زيبا و پرطرفدار کشتي گيله مردي در سال ۹۰ ، لافند بازي(لافن بازي)  از  بازي هاي بومي محلي محبوب گيلان در سال ۹۱ ، ال کاوه بازي و همچنين مرغانه بازي در سال ۹۸ به ثبت ملي رسيده اند.
سهيلي ادامه داد: همچنين آيين شکرگزاري گيله مردي و مراسم جشن خرمن نيز به ثبت ملي رسيده است که در اين ۲ مراسم نيز، بازي هاي بومي محلي گيلان با استقبال خوب اقشار مختلف مردم اجرا مي شود.
رئيس هيات ورزش روستايي و بازي هاي بومي محلي گيلان خاطرنشان کرد: اين در حالي است که ۶ بازي بومي محلي ديگر از استان گيلان در شرف ثبت ملي است که به محض انجام کارهاي اوليه ، نام اين ورزش ها به اطلاع مردم خواهد رسيد.
سهيلي اضافه کرد: يکي ديگر از کارهاي مدنظر اين هيات ، نگاه ويژه به ورزش لافند بازي گيلان است چون اين ورزش زيبا، به همراه کشتي گليه مردي از معروف ترين و محبوب ترين بازي هاي بومي محلي  استان قلمداد مي شود .
وي افزود: لافندبازي بعنوان يکي از بازي‌هاي بومي محلي و بخشي از فرهنگ مردم با وجود پيشينه و محبوبيت مهجور مانده  است. رئيس هيات ورزش روستايي و بازي هاي بومي محلي گيلان خاطرنشان کرد:با توجه به اينکه نفرات انگشت شماري در اين رشته فعاليت مي کنند، با يک برنامه ريزي مدون قصد گسترش اين ورزش در گيلان و همچنين ساير نقاط کشور را داريم.
حدود ۴۰۰ بازي بومي محلي در گيلان شناسايي شده که کشتي گيله مردي ، لافند بازي ، ال کاوه ، مرغانه بازي ، غيش بازي ، کلاه پران ، عروس گولي ، آهوچره ، آغوز بازي و شيرين دودو (زو يا کبدي) از معروف ترين اين بازي ها محسوب مي شوند. 

آخرين خبر گيلان در اينستاگرام :
https://instagram.com/gilan_today