ايرنا/ استاندار خوزستان براي تسريع در روند واکسيناسيون در شهرستان‌هاي با پوشش پايين واکسن، مهلت يک هفته‌اي تعيين کرد.

صادق خليليان، استاندار خوزستان در نشست ستاد استاني مديريت کرونا بيان کرد: در شهرستان‌هايي که پوشش واکسيناسيون آنها پايين و کمتر از ميانگين است يک هفته مهلت داده مي‌شود و متناسب با پيشرفت کار موضوع مورد بررسي قرار مي گيرد.
وي افزود: از فرمانداران مي‌خواهيم تمام امکانات و اهتمام خود را براي پيشرفت در انجام واکسيناسيون به کار گيرند تا واکسيناسيون جامعه هدف تا آبان امسال صورت گيرد.
خليليان ادامه داد: پيشنهاداتي که نياز به تصميم گيري در سطح ملي دارند بايد ابتدا در يک کارگروه مطرح شوند.
تاکنون ۲ ميليون و ۳۲۶ هزار دز واکسن در خوزستان تزريق شده است؛ ۴۶ درصد جمعيت خوزستان يک دز و ۲۵.۲ درصد ۲ دز را دريافت کرده‌اند.
در شادگان ۱۵ درصد دز نخست و ۶.۷ دو دز را دريافت کرده‌اند و پس از آن حميديه، کارون، دشت آزادگان، انديکا، لالي، هويزه و شوش کمترين پوشش واکسن را داشته‌اند.

آخرين خبر خوزستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today