ايرنا/ با آغاز برداشت محصول گردو در خلخال در اثر حادثه سقوط از درخت کهنسال گردو يک کارگر گردوچين جان خود را از دست داد.

اين حادثه روز شنبه در روستاي اسبو از توابع بخش شاهرود خلخال رخ داد و کارگري که در حال گردوچيني از درخت کهنسال و بلند گردو در باغ‌هاي  گردوي اين روستا بود به علت سقوط از درخت و مصدوميت شديد جان باخت.
به گفته غلامرضا غفاري، رئيس اداره پزشکي قانوني خلخال جان باخته اين حادثه به علت شدت مصدوميت ناشي از سقوط از درخت در محل حادثه در دم جان خود را از دست داد و براي اعلام دقيق علت مرگ جسد وي براي کالبدشکافي و تشريح به پزشکي قانوني مرکز استان ارجاع شد.
همه ساله در فصل برداشت گردو، برداشت سنتي گردو موجب وارد شدن خسارت‌هاي جاني به کشاورزان و کارگراني مي‌شود که روزي خود را از فراز شاخ و برگ درختان گردوي کهنسال و بلند مي‌جويند.
خبرهاي مربوط به وقوع حوادث مختلف سقوط از درختان بلند گردو و مصدوميت‌هاي شديد منجر به شکستگي استخوان گردوچينان و بستري شدن آنها در بيمارستان در مناطق مختلف خلخال مدام منتشر مي‌شود.
روش سنتي برداشت گردو به نحوي است که گردوچينان با استفاده از چوبي بلند اقدام به تکان دادن شاخه‌هاي درختان و پايين ريختن گردو از پايين‌ترين شاخه‌ها تا شاخه‌هاي نازک و شکننده در بلنداي اين درختان مي‌کنند و اين کار خطر سقوط از ارتفاع و درختان بلند گردو براي گردوچينان را به دنبال دارد.
اين درحالي است که در بسياري از مناطق ابزارهاي ساده مکانيکي از جمله استفاده از دستگاه شوکر جايگزين روش‌هاي سنتي شده و بر اين اساس از ميزان وقوع حوادث تلخ نيز کاسته شده است.

آخرين خبر اردبيل در اينستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today