ايسنا/ رئيس شوراي شهر ملاير از انتخاب "مجيد فرجي" با راي اکثريت اعضاي شوراي شهر به‌ عنوان شهردار ملاير خبر داد.

حجت الاسلام علي سبزيني، رئيس شوراي شهر ملاير اظهار کرد: پس از عدم تاييد شهردار پيشنهادي ملاير(غلامرضا کرمي) توسط استانداري، بعد از ظهر امروز جلسه‌اي با موضوع معرفي شهردار جديد برگزار و در آن مجددا برنامه‌هاي افراد معرفي شده براي سمت شهرداري ملاير توسط اعضاي شورا بررسي شد.
سبزيني ادامه داد: در اين جلسه مجيد فرجي با ۶ راي موافق به‌عنوان شهردار جديد ملاير انتخاب و معرفي شد.
رئيس شوراي شهر ملاير خاطرنشان کرد: فرجي با راي اعضاي شورا انتخاب شده است اما تاييد شرايط و ويژگي‌هاي وي با وزارت کشور است که اين تاييد در شهرهاي با جمعيت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر توسط استانداري انجام مي شود.
مجيد فرجي در حال حاضر معاون امور زيربنايي، شهرسازي و حمل و نقل شهري شهرداري ملاير است.
 
  
  

آخرين خبر همدان در اينستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today