آخرين خبر/ ويدئو کليپي از ماجراي عشق ناکام شهريار شعر ايران را مشاهده مي کنيد.

آخرين خبر آذربايجان شرقي در اينستاگرام :
instagram.com/EAzerbaijan_Today