شمال نيوز/ هواي مازندران امروز همراه با بارش خفيف باران پيش بيني مي‌شود.

اسدي معاون توسعه و پيش بيني اداره کل هواشناسي مازندران اظهار کرد: وضعيت جوي مازندران امروز يکشنبه ۲۸ شهريور ماه نيمه ابري تا ابري با احتمال بارش خفيف و پراکنده باران، بتدريج با کاهش ناپايداري و ابر پيش بيني مي‌شود.
او افزود: آسمان مازندران روز دوشنبه صاف تا نيمه ابري گاهي با افزايش ابر – اواخر شب با احتمال رگبار پراکنده خواهد بود.
معاون توسعه و پيش بيني اداره کل هواشناسي مازندران گفت: هواي مازندران روز دوشنبه صاف تا نيمه ابري گاهي ابري همراه با بارش پراکنده و وزش بادپيش بيني مي‌شود.

آخرين خبر مازندران در اينستاگرام :
https://instagram.com/mazandaran_today