مهر/ رئيس دانشگاه علوم پزشکي استان کرمانشاه از آغاز واکسيناسيون ۱۲ تا ۱۸ ساله‌ها در کرمانشاه خبر داد.

محمودرضا مرادي، رئيس دانشگاه علوم پزشکي استان کرمانشاه اظهار کرد: از صبح امروز همزمان با شروع به کار مراکز واکسيناسيون، واکسيناسيون ۱۲ تا ۱۸ ساله‌ها در کرمانشاه آغاز مي‌شود.
وي افزود: در اين واکسيناسيون از واکسن سينوفارم استفاده مي‌شود که مجوز تزريق آن براي افراد ۱۲ تا ۱۸ سال نيز اخذ شده است.
رئيس دانشگاه علوم پزشکي استان کرمانشاه در خصوص مراکزي که واکسيناسيون افراد ۱۲ تا ۱۸ سال را انجام مي‌دهند، گفت: همه مراکز تجمعي واکسيناسيون در سراسر استان کرمانشاه در ۲ نوبت صبح و بعد از ظهر انجام خواهد شد.
مرادي خاطرنشان کرد: در صورت استقبال هم استاني‌ها از واکسيناسيون عمومي عليه ويروس کرونا، آمادگي سه شيفت شدن مراکز تجميعي واکسيناسيون را داريم.

آخرين خبر کرمانشاه در اينستاگرام :
https://www.instagram.com/kermanshah.today