باشگاه خبرنگاران/ سامانه واکسيناسيون دانش آموزان با وجود اعلام وزارت بهداشت هنوز فعال نشده است.

سيمين بابايي سخنگوي دانشکده علوم پزشکي مازندران اظهار کرد: سامانه واکسيناسيون دانش آموزان بر عليه ويروس کرونا که قرار بود امروز شروع به کار کند تا ساعت ۱۱ امروز يک شنبه ۲۸ شهريور هنوز فعال نشده است.
او افزود: اين سامانه در حال حاضر فقط براي نام نويسي دانش آموزان متولدين ۱۱ مهر ۸۲ تا ۱۱ مهر ۸۳ که در سال آخر مقطع متوسطه دوم تحصيل مي‌کنند فعال مي‌شود.
سخنگوي دانشکده علوم پزشکي مازندران با بيان اينکه واکسيناسيون دانش آموزان براي برگزاري حضوري مدارس از اولويت‌هاي وزارت بهداشت است، ادامه داد: دانش آموزان اين مقطع تحصيلي اکنون نيز مي‌توانند با مراجعه به پزشک خانواده براي دريافت واکسن نام نويسي کنند.
سخنگوي دانشکده علوم‌پزشکي مازندران افزود: طبق دستورالعمل وزارت بهداشت فعلا دوز اول واکسن سينوفارم به دانش آموزان تزريق مي‌شود.


آخرين خبر مازندران در اينستاگرام :
https://instagram.com/mazandaran_today