باشگاه خبرنگاران/ گاز محدوده‌هايي از شهرستان‌هاي رباط کريم، ورامين و بخش قطعه نو در شهرستان ري، فردا قطع مي‌شود.

بر اساس اعلام شرکت گاز استان تهران، فردا دوشنبه ۲۹ شهريورماه، گاز مناطقي از استان تهران قطع خواهد شد. 
بر اساس اطلاعيه‌هاي منتشر شده توسط اين شرکت، گاز مشترکان محدوده‌هاي «جاده وهن آباد، روبه روي روستاي وهن آباد، امامزاده عين و غين» از شهرستان رباط کريم از ساعت ۱۰ صبح به مدت زمان تقريبي ۶ ساعت و گاز مشترکان محدوده‌هاي «روستا‌هاي علي آباد، باغخواص و حسين آباد دفتري» از شهرستان ورامين نيز از ساعت ۹ صبح به مدت زمان تقريبي ۷ ساعت، به علت توسعه شبکه گازرساني قطع خواهد شد.
همچنين گاز محدوده‌هاي «روستا‌هاي کوره فرنگي، زمان آباد و غني آباد» از مشترکان بخش قطعه نو در شهرستان ري نيز، از ساعت ۸ صبح به مدت زمان تقريبي ۱۰ ساعت، به علت انجام تعميرات و نصب شير قطع کن در زمان وقوع زلزله، قطع خواهد بود.
شرکت گاز استان تهران در اين اطلاعيه‌ها،  از ساکنان محدوده‌هاي مذکور درخواست کرده است تا تمهيدات لازم را پيش بيني کنند.
بديهي است؛ پس از پايان عمليات، اقدام لازم نسبت به وصل مجدد گاز مشترکان انجام خواهد شد. در ضمن، در صورت مديريت مصرف گاز و صرفه جويي در مدت انجام اين عمليات توسط مشترکان، احتمال قطع جريان گاز کاهش مي‌يابد.
شايان ذکر است؛ به منظور رعايت کامل مسائل ايمني در زمان وصل گاز، حضور مشترکان در محل الزامي است. در صورت نياز، مشترکان محدوده‌هاي اعلام شده مي‌توانند، با شماره تلفن ۱۹۴ مرکز امداد گازرساني شرکت گاز استان تهران تماس حاصل کنند.

آخرين خبر تهران در اينستاگرام :
https://instagram.com/online.tehran