وقت نيوز/ با تبديل باسمنج به بخش و کمرنگ شدن نقش نظارتي شهرداري کلانشهر تبريز و منطقه ۹، در روزهاي اخير ساخت و سازهاي غير مجاز در اين منطقه تشديد شده است.

يک منبع آگاه در شهرداري باسمنج گفته است با چراغ سبز برخي از اعضا شوراي اين شهر برخي از زمين خوران مبادرت به ديوار کشي اراضي مرغوب در اين منطقه مي کنند.
گزارش شده يک متصدي بنگاهي روز گذشته در جريان حضور ماموران شهرداري منطقه ۹ تبريز براي جلوگيري از يک مورد ديوارکشي غير مجاز در زمين هاي ديزج باسمنح بر اثر اضطراب و هيجانات ناشي از درگيري و نيز ايست قلبي قوت کرده است.
باوجود مخالفت هاي محلي هفته گذشته نخستين بخشداري اين بخش معرفي شد.
برخي از کارشناسان محلي انتزاع باسمنج از کلانشهر تبريز و تبديل آن به بخشداري را اقدامي خيانت آميز توصيف کردند.

آخرين خبر آذربايجان شرقي در اينستاگرام :
instagram.com/EAzerbaijan_Today