برترين ها/ يک روحاني با کمک فرزندش و استفاده از عمامه‌اش، يک شهروند اصفهاني را از سقوط در کوه صفه اصفهان نجات داد.

آخرين خبر اصفهان در اينستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today