مهر/ سخنگوي مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: در حال حاضر اورژانس استان امکان واکسيناسيون افراد ناتوان در منازل را ندارد.

عباس عابدي، سخنگوي مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به اظهارات سخنگوي اورژانس کشور در زمينه راه‌اندازي مراکز سيار توسط اورژانس براي واکسيناسيون کروناي افراد ناتوان در منازل، اظهار کرد: در گذشته نيز رئيس سازمان اورژانس قصد اجراي اين طرح را داشتند، اما اورژانس آمادگي ورود به اين طرح را ندارد.
وي با بيان اينکه امروز تماس‌هاي زيادي از سوي شهروندان اصفهان در زمينه درخواست براي انجام واکسيناسيون افراد ناتواني که در خانه هستند، با اورژانس انجام شده است، ابراز کرد: شهروندان بايد توجه داشته باشند که در حال حاضر اورژانس اصفهان امکان ورود به واکسيناسيون سيار را ندارد.
سخنگوي مرکز اورژانس استان اصفهان تصريح کرد: در صورت ايجاد امکان واکسيناسيون در منازل، به عموم شهروندان در اين زمينه اطلاع رساني خواهد شد.

آخرين خبر اصفهان در اينستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today