باشگاه خبرنگاران/ مديرکل هواشناسي البرز گفت: براي آب و هواي فرداي البرز، آسماني صاف و غبار محلي پيش بيني شده است.

آرش بهاروند، مديرکل هواشناسي البرز اظهار کرد: تحليل آخرين الگوهاي پيش يابي حاکي از آسماني صاف همراه با غبار محلي براي فرداي البرز است.
وي افزود: فردا شاهد وزش باد در البرز نخواهيم بود.
مديرکل هواشناسي البرز گفت: کمينه دماي هواي فرداي استان البرز 14 درجه سانتي گراد و بيشينه هواي آن 33 درجه است.

آخرين خبر البرز در اينستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday