ایرنا/ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گچساران گفت: ۵۴ پرونده تخلف در عرصه منابع طبیعی این شهرستان امسال تشکیل شده و متخلفان برای پیگیری های قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

مجید نظری، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گچساران اظهار کرد: ۷۲ درصد از این پرونده ها در زمینه تخریب و تصرف عدوانی اراضی ملی و مابقی در حوزه قطع و آتش زدن درختان و چرای دام مازاد بوده است.
وی با اشاره به اینکه ۱۲ نفر متخلف امسال در زمینه قطع درختان جنگلی در این شهرستان شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند، اظهار داشت: متخلفان اقدام به قطع ۳۲ اصله درخت جنگلی کرده بودند.
نظری تصریح کرد: همچنین طی مدت یاد شده بیش از ۷۰ هکتار  از اراضی ملی شهرستان رفع تصرف شده، که این مقدار اراضی ملی با صدور احکام قضایی و تلاش یگان حفاظت منابع طبیعی از دست ۲۵ نفر سودجو خارج شد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گچساران گفت: در این ارتباط ۲۵ پرونده  تصرف در عرصه منابع طبیعی این شهرستان تشکیل و برای پیگیری های قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است.
وی ابراز کرد: همچنین در این مدت بیش از ۳۹ پرونده تخریب و تصرف در این شهرستان تشکیل شد.
نظری گفت: اراضی ملی که به منظور انجام کارهای کشاورزی و یا ساخت و سازهای غیرمجاز تصرف می شود، از سوی نیروهای یگان حفاظت از منابع طبیعی شناسایی شده و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی ارسال می شود.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گچساران افزود: افرادی که قصد خرید زمین به ویژه اراضی بدون سند رسمی را در گچساران دارند باید قبل از خرید به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرستان مراجعه کننده و از ملی نبودن اراضی مطمئن شوند.
نظری اظهار کرد: همچنین در این مدت یک پرونده تخلف چرای دام مازاد در عرصه منابع طبیعی این شهرستان امسال تشکیل و برای پیگیری های قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است.
وی ادامه داد: در این زمینه ۹۰ رأس دام از منطقه خارج شد.

آخرین خبر کهگیلویه و بویراحمد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yasuj_today