باشگاه خبرنگاران/ دانشگاه علوم پزشکی گلستان برنامه واکسیناسیون روز سه شنبه در گرگان را اعلام کرد.

دانشگاه علوم پزشکی گلستان، برنامه فعالیت سالن‌های واکسیناسیون را برای روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۶/۳۱ اعلام کرد.
متولدین ۱۳۷۰ به قبل می‌توانند به مراکز مراجعه کنند.
در سالن تختی خیابان ۵ آذر فقط صبح نوبت دوم آسترازنکا و سینوفارم و در سالن خورشید امام رضا ۹۳ فقط صبح نوبت دوم آسترازنکا و سینوفارم تزریق می‌شود.
درسالن قابوس جرجان ۶ صبح و عصر نوبت اول و دوم سینوفارم ،در سالن شهید گرزین خیابان رجایی گلشن ۱۹ فقط صبح نوبت اول سینوفارم و در مصلی نماز جمعه صبح و عصر نوبت اول و دوم سینوفارم تزریق می‌شود.
ساعت کار مراکز واکسیناسیون ۸ صبح تا ۱۳ و ۱۴ تا ۱۸ است.

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today