بازار/ این روزها حجم ذخیره آب سد اکباتان همدان به ۱۱ میلیون متر مکعب کاهش یافته و به گفته مسئولان با شرایط موجود تنها تا مهرماه می‌توان آب شهر همدان را از این سد تامین کرد.

حجم ذخیره آب سد اکباتان همدان به ۶.۵ میلیون متر مکعب کاهش یافته و با شرایط موجود تنها تا مهرماه می‌توان آب شهر همدان را از این سد تامین کرد.
بارندگی مهم‌ترین عامل برای کاهش ذخیره سد اکباتان مطرح شده و متاسفانه ذخیره فعلی سد اکباتان به عنوان مهمترین منبع تامین آب شربی شهر همدان حدود ۳۴ درصد است که اگر شرایط به همین شکل پیش رود با مشکل جدی کمبود آب روبرو خواهیم شد.
طبق آمار و ارقام منتشر شده بارش‌های ۴۷۰ میلی‌لیتری سال ۹۹ به ۲۸۰ میلی‌لیتر رسیده که این وضعیت نشان می‌دهد همدان با ۴۲ درصد کاهش بارندگی همراه است.

آخرین خبر همدان در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today