مشرق/ فیلمی از حرکت زیبای پلیس پارس آباد وقتی یک راننده وسط خیایان گیر افتاده است.

آخرین خبر اردبیل در اینستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today