آخرین خبر/ با توجه به انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر باز بودن مرز تمرچین پیرانشهر برای شرکت در  مراسم اربعین، برخی از زائران در مرز تمرچین پیرانشهر حضور یافتند که باتوجه به ممنوعیت تردد زمینی زائران اربعین، از خروج آنها جلوگیری شد.

آخرین خبر آذربایجان غربی در اینستاگرام :
https://instagram.com/wazerbaijan_today