باشگاه خبرنگاران/ دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا ویروس در خراسان جنوبی گفت: با وجود مشکل سهمیه واکسن برای استان، هنوز سهمیه جدیدی به خراسان جنوبی اختصاص نیافته است.

شریف زاده، دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا ویروس در خراسان جنوبی بیان داشت: سهمیه واکسن کرونای دانشگاه‌های قطب مانند خراسان جنوبی، خراسان شمالی و خراسان رضوی را مشهد تحویل می‌گیرد و در نهایت بین سه استان توزیع می‌شود.
او افزود: بر اساس اخبار منتشر شده، در روز شنبه ۲۷ شهریور ماه، مشهد سهمیه واکسن برکت را برای دُز اول دریافت کرد اما خراسان جنوبی و خراسان شمالی سهمیه‌ای دریافت نکردند.
شریف زاده اظهار کرد: با وجود اینکه استان با مشکل واکسن برکت برای تزریق نوبت دوم به گروه‌های هدف رو به رو است، سهمیه‌ای در نظر گرفته نشده است.
علی رغم تمام پیگیری‌ها، روز شنبه سهمیه‌ای برای استان در نظر گرفته نشده بود.
دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا ویروس درخراسان جنوبی تصریح کرد: واکسن‌های برکت وارد شده به مشهد برای نوبت اول تزریق می‌شود و این در صورتی است که خراسان جنوبی با مشکل تزریق واکسن برکت برای نوبت دوم رو به رو است.

آخرین خبر خراسان جنوبی در اینستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today