ایرنا/ معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی کردستان گفت: میانگین میزان بارندگی‌های استان در سال زراعی گذشته(اول مهر تا ۳۱ شهریور) نسبت به سال ما قبل آن ۴۲ درصد کاهش یافته است.

علی پناهی، معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی کردستان اظهار کرد: میانگین بارندگی سال گذشته استان ۳۰۲ میلی متر بوده که نسبت به مدت مشابه سال ماقبل آن که ۵۲۳ میلی متر بوده، ۲۲۱ میلی‌متر کاهش داشته است.
وی ادامه داد: میزان بارندگی‌های استان در سال زراعی گذشته نسبت به میانگین دوره بلندمدت(۲۵ تا ۳۰ سال گذشته) ۴۵۳ میلی متر بوده که ۱۵۱ میلی‌متر کمتر شده است و کاهش ۳۳ درصدی را نشان می‌دهد.
معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی کردستان اضافه کرد: در میان شهرستانهای استان، قروه در سال زراعی گذشته ۱۸۱ میلی متر بارندگی داشته که بیشترین درصد کاهش بارندگی را نسبت به سال ماقبل آن با ۵۱ درصد داشته است.
پناهی افزود: کمترین کاهش را نیز شهر سقز با ۳۶۵ میلی متر بارندگی و ۳۰ درصد کاهش نسبت به سال ماقبل آن داشته است.
وی افزود: بیشترین کاهش نسبت به دوره بلندمدت را هم شهر سروآباد با ۴۷ درصد و کمترین کاهش را شهر دیواندره با ۱۸ درصد داشته است.

آخرین خبر کردستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/kurdistan.online