تسنیم/ پنج شهر آذربایجان شرقی به وضعیت زرد کرونایی تغییر یافتند، ولی تبریز همچنان در وضعیت قرمز قرار دارد.

آخرین رنگ بندی کرونایی شهرستان‌های آذربایجان شرقی اعلام شد که بر اساس آن، دو شهرستان قرمز، پنج شهرستان زرد و بقیه نارنجی هستند.
بر اساس این گزارش، موج پنجم کرونا در این استان تا حدودی فروکش کرد و از بین 21 شهرستان قرمز کرونایی آذربایجان شرقی، شهرهای تبریز و ملکان در بین 29 شهر قرمز کشور باقی ماندند.
آذربایجان شرقی یکی از پنج استان کشور است که دارای شهرستان های قرمز و خیلی پرخطر در رنگ بندی جدید است.
شهرستان‌های چاراویماق، هریس، ورزقان، خداآفرین و کلیبر هم با کاهش مبتلایان و فوتی‌های کرونایی به رنگ زرد تغییر وضعیت دادند.
بقیه 14 شهر استان آذربایجان شرقی هم در وضعیت نارنجی قرار دارند و همچنان محدودیت‌ها بر اساس رنگ بندی شهرها اعمال خواهد شد. 

آخرین خبر آذربایجان شرقی در اینستاگرام :
instagram.com/EAzerbaijan_Today