تسنیم/ معاون استاندار کرمان با بیان اینکه محدودیتی برای تزریق واکسن کرونا در استان وجود ندارد، گفت: وضعیت کرمان شکننده است و نباید عادی انگاری شود.

محمدصادق بصیری، معاون استاندار کرمان اظهار کرد: در کشور 29 شهرستان قرمز وجود دارد و 9 شهرستان استان کرمان در وضعیت زرد و 14 شهرستان وضعیت نارنجی کرونایی قرار دارند.
وی با اشاره به اینکه در استان کرمان شهرستان قرمز و آبی نداریم، گفت: وضعیت بیماری در استان کرمان شکننده است و به هیچ وجه نباید عادی انگاری شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان با اشاره به آخرین وضعیت واکسیناسیون کرونا در استان کرمان، بیان کرد: ظرفیت واکسیناسیون در استان به‌طور کامل وجود دارد و هیچ محدودیتی نداریم.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar