ایسنا/ معاون پایش اداره کل محیط زیست خراسان شمالی از کاهش تعداد روزهای با هوای پاک در این استان به علت وقوع خشکسالی خبر داد.

هراتی، معاون پایش اداره کل محیط زیست خراسان شمالی گفت: خشکسالی و به تبع آن افزایش غبار محلی باعث شده تا  تعداد روزهای هوای پاک به نسبت به سال گذشته کاهش یابد.
وی افزود: در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ ایستگاه سنجش کیفیت هوا در شهرستان بجنورد ۳۱ روز هوای پاک، ۱۳۹ روز هوای سالم، ۱۴ روز هوای ناسالم برای گروههای حساس و دو روز وضعیت هوای ناسالم برای کلیه گروه‌ها را به ثبت رسانده است.
هراتی ادامه داد: روز ۹ فروردین با شاخص کیفی هوای ۲۵، پاک ترین روز در شش ماهه گذشته و روز ۱۵ شهریور با شاخص ۱۶۰، آلوده ترین روز به ثبت رسیده است.
معاون پایش اداره کل محیط زیست خراسان شمالی اظهار کرد: فروردین ماه با ۳۱ روز هوای پاک و سالم به عنوان پاک ترین ماه و شهریور با ۱۳ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و ناسالم برای تمامی گروه ها به عنوان آلوده ترین ماه ها در شش ماهه نخست سال جاری به ثبت رسیده است.
وی تصریح کرد: در 6 ماهه نخست سال گذشته تعداد روزهای هوای پاک ۶۳ روز تعداد روزهای هوای سالم ۹۰ روز و تعداد روزهای ناسالم برای گروه‌های حساس دو روز بوده است.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today