ایرنا/ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی گفت: این شرکت ۵۰۰ میلیارد ریال از مشترکان طلب دارد که بیشترین میزان مطالبات مربوط به بخش اداری و دولتی و پس از آن خانگی است.

غلامحسین ساقی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی اظهار کرد: شرکت آب و فاضلاب استان بصورت خودگردان اداره می شود و برای تامین هزینه های خود ناگزیر به وصول مطالبات از مشترکان است.
وی افزود: این شرکت برای تامین و توزیع آب شرب در شهرها و روستاها و ادامه خدمات در بخش های مختلف اعم از اتفاقات، فنی، آزمایشگاه و مانند آن نیازمند تعامل و همکاری مشترکان خود در پرداخت به موقع آب بهاست.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی از مشترکان تحت پوشش خواست تا برای پرداخت بدهی خود اقدام کنند و افزود: ادامه  خدمات با پرداخت قبوض آب بها امکان پذیر است
ساقی با بیان این که بیش از ۵۰ درصد از مشترکان شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی خوش حساب هستند و در موعد مقرر بدهی خود را واریز می کنند اظهار کرد: از ۵۰ درصد دیگر مشترکان دیگر تقاضا داریم با پرداخت به موقع صورتحساب خود به جمع مشترکان خوش حساب بپیوندند.
وی با گلایه از مدیران برخی ادارات و ارگانها گفت: طبق بررسی های انجام شده نام بعضی از ادارات و ارگانها در فهرست بدهکاران اصلی این شرکت دیده می شود در حالی که این بخش باید در پرداخت قبوض خود تلاش بیشتری داشته باشند و برهمین اساس از مدیران این دستگاه ها درخواست می شود نسبت به تسویه بدهی ادارات اقدامات لازم را به عمل آورند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی با اشاره به اینکه تاخیر و  پرداخت نشدن به موقع آب بها توسط مشترکان مشکلاتی را برای خدمت رسانی در شرکت به وجود آورده است، گفت: تاخیر در پرداخت آب بها باعث شده است شرکت در تامین هزینه ها برای  ارائه خدمات مستمر به شهروندان و در پرداخت حق و حقوقات کلیه ذینفعان با مشکل مواجه شود.
ساقی اظهار کرد: بر اساس بند ج ماده ۳۹-۴ آئین نامه عملیاتی این شرکت؛ در صورتی که مشترک نسبت به پرداخت تمامی دیون خود به شرکت در مهلت مقرر اقدام نکند این شرکت می تواند انشعاب او را به صورت موقت قطع کند اما از آنجاییکه این شرکت همواره اعتماد مردم را به عنوان پشتوانه قوی برای خود داشته در این زمینه اقدامی نکرده است.
وی افزود: از مشترکان خود می خواهیم با پرداخت به موقع قبوض علاوه بر یاری رساندن به ما  تداوم بخش خدمات مستمر در این بخش نیز باشند.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today