صدا و سیما/ همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید ، مراکز واکسیناسیون استان سمنان از امروز پذیرای متولدین سال ۸۵ به قبل هستند.

دانش آموزان واجد شرایط سنی باید پیش از حضور در مراکز واکسیناسیون در سامانه سلامت ثبت نام و نوبت دریافت کنند.
به گفته منتظری، مسوول مرکز تجمیعی واکسیناسیون سمنان مشکلی در تامین واکسن مورد نیاز نیست و برای دانش‌آموزان نیز واکسن سینوفارم تزریق می‌شود.

آخرین خبر سمنان در اینستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today