آخرین خبر/ اقدام زیبای اهالی روستای دالینِ سپیدان استان فارس، بعد از تصادف خودروی حامل بار سیب را مشاهده می کنید.

آخرین خبر فارس در اینستاگرام :
https://instagram.com/fars.online