سلام نو/ هلیا دختر جوان دهه هشتادی که به هلیا نکن شر میشه معروف شده این روزها در اینستاگرام خود به شهرت زیادی دست یافته و اقدام به بلاگری می کند وویدیو منتشر شده از هلیا دختر دهه هشتادی قمه کش که ظاهرا قرار است بازیگر یک موزیک ویدیو شود.آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today