فارس/ با حکمی از سوی کمیسیون عمران مجلس، نماینده مردم غرب هرمزگان ناظر انتخابات نظام مهندسی در استان هرمزگان شد.

در راستای وظایف نظارتی مجلس شورای اسلامی، در حکمی از سوی رئیس کمیسیون عمران مجلس، احمد جباری نماینده مردم غرب هرمزگان و عضو هیات رییسه کمیسیون عمران  به عنوان ناظر انتخابات نظام مهندسی در استان هرمزگان منصوب شد. 
انتخابات نظام مهندسی ۸ مهر ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.

آخرین خبر هرمزگان در اینستاگرام :
https://instagram.com/hormozgan.today