راه دانا/ براساس اخبار رسمی، معاون پشتیبانی یکی از ادارات کل بوشهر که فعالیت عمرانی بسیار بالایی در روستاها دارند به اتهام مداخله در امور قراردادها یکی از شرکت‌ها با رأی قطعی دستگاه قضایی متهم به قانون منع مداخله شده و به دو سال حبس تعذیری محکوم شد.

مدتی است دستگاه قضایی با هوشیاری سیستم‌های امنیتی در حال حذف غبار فساد اقتصادی و اداری هستند که این امر موجب ایجاد امیدی و نشاط بین مردم استان بوشهر شده است.
براساس اخبار رسمی، معاون پشتیبانی یکی از ادارات کل بوشهر که فعالیت عمرانی بسیار بالایی در روستاها دارند به اتهام مداخله در امور قراردا یکی از شرکت‌ها با رأی دادگاه انقلاب بوشهر متهم به قانون منع مداخله شده و به دو سال حبس تعزیری محکوم شد.
شنیده‌ها حاکی از این است که برخی درحال رایزنی برای لغم این حکم هستند که با هوشیاری دستگاه فضایی در روزهای آینده حکم اجرا خواهد شد.
براساس اخبار غیر رسمی در ماه گذشته دو نفر از پرسنل یکی از ادارات شهرستان این اداره کل به اتهام اختلاس بازداشت فعلا به قید وثیقه آزاد هستند.
شاکی اصلی پرونده سازمان بازرسی استان بوشهر است و در حال حاضر پرونده‌های دیگری در مورد اختلاس و فساد اداری در این مجموعه توسط سربازان گمنام امام زمان در حال بررسی است.

آخرین خبر بوشهر در اینستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar