ایرنا/ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان گفت: شرکت سرمایه گذار آزادراه زنجان - تبریز به تعهدات خود در خصوص آسفالت و بهسازی این مسیر ارتباطی عمل نمی‌کند.

عبدالحسین علی اکبری، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان اظهار کرد: آزادراه زنجان - تبریز پروژه ای مشارکتی بوده که در سال های قبل از ‭‭‭۱۳۸۰‬‬‬ با مشارکت بانک ملی، صادرات و رفاه کارگران بوده است.
وی اظهار کرد: به نمایندگی از این سه بانک شرکت ملی آزاد راه زنجان - تبریز با سهم مشخص بانک ها و وزارتخانه ها تاسیس شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان گفت: این شرکت بر اساس تعهدات خود باید بعد از ۱۲ سال روکش اساسی آسفالت در این آزادراه را انجام می داد.
علی اکبری متذکر شد: در زمان حاضر پنج سال از این ۱۲ سال سپری شده و متاسفانه تاکنون شرکت ملی آزاد راه زنجان - تبریز به تعهدات خود عمل نکرده است.
وی تاکید کرد: سال گذشته جلسات زیادی تشکیل و پیگیری های زیادی در این خصوص انجام دادیم.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان گفت: با توجه به اینکه پروژه آزادراه زنجان به تبریز مشارکتی است، سازمان راهداری نیز به لحاظ قانونی نمی تواند منابع را در آن نگه‌دارد.
به گفته علی اکبری، بابت نگهداری این مسیر ارتباطی ۱۵ درصد از درآمد عوارضی را به منظور انجام عملیات جاری اعم از لکه گیری، ساماندهی علائم و فعالیت های زمستانی، راهداری استان زنجان تخصیص می دهند.
وی ادامه داد: این ۱۵ درصد جوابگوی روکش های آسفالت در آزادراه زنجان - تبریز نبوده و اجرای این عملیات نیز جزو تعهدات راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان نیست.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان گفت: بر اساس جلسات و پیگیری های سال گذشته صورتجلسه ای تنظیم کردیم که بر اساس آن این اداره کل به نمایندگی از شرکت ملی آزادراه پیمانکاران را انتخاب کنیم تا روکش ها را انجام دهند.
علی اکبری اظهارداشت: بر اساس مصوبه جلسات ۲ پیمانکار  انتخاب کردیم و قرارداد یکهزار و  ‭‭‭۲۰۰‬‬‬ میلیارد ریالی منعقد کردیم.
وی تاکید کرد: متاسفانه تاکنون در خصوص پیش پرداخت این قرارداد بانک سرمایه گذار مبلغی پرداخت نکرده است.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان گفت: از طرفی نیز فصل کاری در استان محدود است که چنانچه به تعهدات خود عمل نکنند به حتم هم پاسخگو هستند چرا که با فرارسیدن فصل زمستان نارضایتی هایی خواهیم داشت.
به گفته علی اکبری، ۹۰ کیلومتر از آزادراه زنجان - تبریز در حوزه استان زنجان قرار دارد که در زمان حاضر ۳۰ درصد از این مسیر خرابی های شدید دارد.
وی خاطرنشان کرد: بهترین راه‌ها را در استان زنجان داریم که بخشی از این راه‌ها آزادراه زنجان - قزوین و زنجان - تبریز است که این مسیرها از منظر راهسازی شاید هیچ اشکالی فیزیکی و راهسازی نداشته باشد چرا که بر اساس استانداردهای جهانی ساخته شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان گفت: در این مسیرهای ارتباطی خواب آلودگی و خستگی رانندگان در اوایل صبح و بعداز ناهار، با سرعت بالا حادثه ساز می شود.
به گفته علی اکبری، بر اساس آمار بیشترین فوتی های ناشی از تصادف ها در آزادراه های استان است.
وی یادآوری کرد: در بسیاری از حوادث تنها عوامل جاده دخیل نیست بلکه عوامل انسانی مقصر است.
 
 
  
  

آخرین خبر زنجان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today