باشگاه خبرنگاران/ دادستان همدان گفت: پرونده درگیری مدرسه علم و فناوری در حال پیگیری و رسیدگی است.

به دنبال درگیری بین عوامل احداث مدرسه غیردولتی علم و فناوری همدان که گفته می‌شود غیراصولی و غیرمجاز در دست ساخت بوده، دادستان همدان بیان کرد: ضروری است تا همه ابعاد این پرونده مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
حسن خانجانی درباره مسأله درگیری رخ داده در مدرسه علم و فناوری در حاشیه شهر همدان که بنا بر گزارش‌ها بدون مجوز در دست ساخت بوده، گفت: پرونده درگیری رخ داده مورد نظر در دست اقدام و پیگیری است.
او افزود: این رویداد تنها منتهی به فیلم انتشاری در فضای مجازی نمی‌شود و ابعاد دیگری هم دارد که باید به طور جدی بررسی شود.
گفته می‌شود این مدرسه غیردولتی به صورت غیر اصولی و غیرمجاز در دست ساخت بوده و مسأله روند تغییر کاربری باغ به مدرسه هنوز شفاف نشده و باید تمام ابعاد پرونده به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد، هرچند که رفتار پلیس ساختمان هم مناسب نبوده است.

 
 

آخرین خبر همدان در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today