ایرنا/ مرکز آمار ایران آخرین تغییرات شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی خانوارهای شهری تابستان ١٤٠٠ را اعلام کرده است که بر اساس آن این شاخص در کهگیلویه و بویراحمد نسبت به فصل قبل بیش از هفت درصد افزایش یافت.

بر اساس گزارش تغییرات شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی خانوارهای شهری در فصل تابستان ١٤٠٠، این شاخص در مناطق شهری کهگیلویه و بویراحمد به عدد ۲۲۷.۵ رسید که نسبت به فصل قبل ۷.۵ درصد افزایش داشته است. 
در این فصل استان لرستان با ٢٧.٥ درصد بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ٢.٥ درصد کمترین نرخ تورم فصلی را در بین استان‌های کشور داشته اند. 
کهگیلویه و بویراحمد از این جهت در رتبه یازدهم افزایش نرخ اجاره بهای واحدهای مسکونی قرار گرفته است.
درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بها در فصل تابستان ١٤٠٠ نسبت به فصل مشابه سال قبل در کهگیلویه و بویراحمد(تورم نقطه به نقطه)، ۳۰.۱ درصد است که نسبت به فصل بهار ١٤٠٠(۳۰.۸ درصد) هفت دهم درصد کاهش نشان می‌دهد.
کهگیلویه و بویراحمد بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، بیش از ۷۱۳ هزار نفر جمعیت دارد که بیش از ۵۰ درصد آنها در شهر زندگی می کنند.

آخرین خبر کهگیلویه و بویراحمد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yasuj_today