صدا و سیما/ هوای سیستان و بلوچستان سردتر می شود، گلخانه داران دمای گلخانه ها را برای گذر از کاهش دمای ناگهانی پایش کنند.

آخرین خبر سیستان و بلوچستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zahedan_today