باشگاه خبرنگاران/ هواشناسی قم آسمانی صاف برای امروز دوشنبه نوزدهم مهر ماه ۱۴۰۰ در استان پیش بینی کرده است.

بنابر اعلام اداره کل هواشناسی قم بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌بینی و پیش‌یابی هواشناسی،آسمان قم امروز دوشنبه نوزدهم مهر ماه ۱۴۰۰صاف است.
سرعت باد: ۲ متر بر ثانیه، ۷ کیلومتر بر ساعت
نم نسبی: % ۳۶
دید افقی: بیش از ۱۰ کیلومتر
بارندگی ۲۴ ساعت گذشته: صفر میلیمتر
(از ساعت ۰۶ گرینویچ دیروز تا ساعت ۰۶ گرینویچ امروز)
بیشینه دما در ۲۴ ساعت گذشته: ۲۵° c
کمینه دما در ۲۴ ساعت گذشته: ۶° c.

آخرین خبر قم در اینستاگرام :
https://instagram.com/qomtoday