صدا و سیما/ رئیس سازمان صمت: کارخانه سامان کاشی بروجرد در حال راه اندازی مجدد است.

منصوری، رئیس سازمان صمت استان لرستان بیان داشت: سامان کاشی بروجرد که روزگاری از واحد‌های عمده تولید کاشی و سرامیک در کشور بود از سال ۱۳۹۵ تعطیل شد.
به گفته منصوری در حال حاضر تعدادی از کارگران کارخانه سامان کاشی در بخش تاسیسات و کوره‌ها شروع به کار کردند.
با راه اندازی مجدد کارخانه سامان کاشی تا پایان امسال ۳۰۰ کارگر این کارخانه مشغول به کار خواهند شد.
در کارخانه سامان کاشی بروجرد قبل از تعطیلی چهار صد کارگر به صورت مستقیم و ده هزار نفر غیر مستقیم مشغول کار بودند.

آخرین خبر لرستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/lorestan_todayy