صدا و سیما/ معاون امور اقتصادی جهاد کشاورزی کردستان گفت: بر اثر خشکسالی شدید، در سال زراعی گذشته ۶ هزار میلیارد تومان به کشاورزی استان خسارت وارد شده است.

خلیل فعله گری، معاون امور اقتصادی جهاد کشاورزی کردستان با بیان اینکه ۳ هزار میلیاد تومان خسارت مربوط به محصول گندم بوده است، اظهار کرد: در تولید علوفه مراتع، تولید عسل و هم چنین تولید محصولات آبی ازجمله یونجه و شبدر هم براثر خشکسالی شدید خسارت دید.
رئیس صندوق بیمه محصولات کشاورزی کردستان هم گفت: در سال زارعی گذشته ۲۶۱ هزار هکتار از اراضی استان تحت پوشش بیمه بوده است.
اسماعیل حیدری افزود: در مزارع گندم دیم بیمه شده استان ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد خسارت شده و تاکنون ۱۰ میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت شده است.

آخرین خبر کردستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/kurdistan.online