مهر/ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری از افزایش جریمه قاچاق چوب و زغال خبر داد و گفت: فقر فرهنگی و معیشتی بزرگترین خطر جنگل های بلوط است.

سید اسماعیل صالحی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری فقر فرهنگی و معیشتی را علت قطع درختان جنگلی در چهارمحال و بختیاری دانست و اظهار کرد: از ابتدای امسال تا کنون بیش از ۴۱ تن چوب، چهار تن زغال و هفت تن محصولات فرعی مرتعی و جنگلی در استان کشف شده است.
وی ارزش محصولات کشف شده را بیش از شش میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال عنوان کرد و ادامه داد: شش شهرستان جنگلی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد و بیشترین تخریب‌ها در شهرستان‌های «لردگان»، «خانمیرزا» و «کیار» است.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به افزایش جریمه قاچاق چوب و زغال، تصریح کرد: جریمه قاچاق هر کیلوگرم چوب جنگلی از ۵۰۰ هزار ریال به یک میلیون ریال و جریمه قاچاق هر کیلوگرم زغال از یک میلیون ۳۰۰ هزار ریال به سه میلیون ریال افزایش یافته است.
صالحی با اشاره به کمبود نیرو، اعتبارات و تجهیزات برای حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی، گفت: کمبود نیرو با همت همیاران طبیعت و همراهی مردم چهارمحال و بختیاری جبران شده است.
وی افزود: بیش از پنج هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در قالب همیاران طبیعت در چهارمحال و بختیاری فعالیت می‌کنند.

آخرین خبر چهارمحال و بختیاری در اینستاگرام :
https://instagram.com/Shahrekordtoday