باشگاه خبرنگاران/ مدیرکل کمیته خراسان شمالی گفت: با اجرای طرح احسان و اطعام حسینی بیش از ۸۲ هزار پرس غذای گرم و بسته معیشتی بین نیازمندان استان توزیع‌شده است.

مجید الهی راد، مدیرکل کمیته خراسان شمالی با بیان اینکه طرح احسان و اطعام حسینی ویژه ماه محرم و صفر اجرا شد، اظهار کرد: طی اجرای این طرح با مشارکت مراکز نیکوکاری بیش از ۸۲ هزار پرس غذای گرم و بسته معیشتی بین نیازمندان استان توزیع شد.
وی ارزش ریالی بسته‌های معیشتی و غذا‌های توزیع‌شده را بیش از ۲ میلیارد و ۳۱۹ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: حدود دو میلیارد تومان این اعتبار توسط مراکز نیکوکاری، ۳۲۵ میلیون تومان توسط منابع امداد و حدود ۲۰ میلیون تومان نیز از طریق مؤسسات خیریه و سازمان‌ها تأمین‌شده است.
مدیرکل کمیته خراسان شمالی تعداد بسته‌های معیشتی توزیع‌شده را هزار و ۳۰۷ مورد به ارزش ۳۳۴ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: میزان غذا‌های توزیع‌شده نیز بیش از ۸۰ هزار و ۷۶۴ پرس بود که توسط ۲۰ آشپزخانه حسینی پخت و توزیع‌ شده است.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today