دیار آفتاب/ از مجموع ۸۲ هزار و ۷۹۷ دانش آموز ۱۲ تا ۱۸ سال زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اراک، تا کنون ۳۸هزار و ۸۹۸ نفر یعنی ۴۷ درصد واکسن زده اند.

سیدمحمد جمالیان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک با بیان اینکه واکسیناسیون دانش آموزان در حال انجام است، اظهار کرد: ۸۲ هزار و ۷۹۷ دانش آموز ۱۲ تا ۱۸ سال زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اراک هستند که متاسفانه تا کنون آنطور که باید استقبال خوبی از واکسن نداشته اند به طوری که تا کنون ۳۸هزار و ۸۹۸ نفر یعنی ۴۷ درصد واکسن زده اند و اگر بخواهیم به میزان مطلوب برسیم بایستی تا بیستم مهر ماه تزریق دوز اول انجام شود تا دوز دوم هم تا اواخر آبان تزریق شود و مدارس در آذرماه به صورت حضوری دایر شوند.

آخرین خبر استان مرکزی در اینستاگرام :
https://instagram.com/markazi_today