باشگاه خبرنگاران/ رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: مالکیت یک میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی استان معادل یک هزار و ۲۶۰ پلاک مورد اختلاف بوده و مشخص نیست.

اسفندیار حسنی مقدم، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان اظهار داشت: مجاورت اراضی جنگلی و کشاورزی استان موجب بروز اختلافاتی بین کشاورزان و منابع طبیعی بر سر مالکیت شده است.
وی افزود: کمیسیون رفع تداخل برای تشخیص مستثنیات فعال است و در همین راستا کارگروه آموزشی تشکیل شده است که باید با بهره مندی از آن در راستای کاهش اختلافات مالکیت اراضی اقدام شود.
رییس سازمان جهادکشاورزی لرستان گفت: تاکنون ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان که بر سر مالکیت آن‌ها اختلاف وجود داشته مورد بررسی قرار گرفته و ۸۰ پلاک ازاین میزان معادل ۱۲ هزار هکتار از منابع ملی کسر و به مستثنیات مردم اضافه شده است.
حسنی مقدم خاطر نشان با تاکید بر حفظ حقوق دولت و کشاورزان ادامه داد: مردم نگران نباشند و اختلافات مالکیت اراضی را با شکیبایی و از طریق کمیسیون رفع تداخل دنبال کنند.
لرستان حدود ۲ میلیون هکتار جنگل و مرتع و ۸۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی دارد.

آخرین خبر لرستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/lorestan_todayy