باشگاه خبرنگاران/ فرماندار شهرستان قزوین از ثبت ملی ۳ درخت کهنسال در این شهرستان خبر داد.

محمد شفیعی فرماندار شهرستان قزوین اظهار کرد: در اجرای تبصره ماده ۲ قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور مصوب دی ماه ۱۳۸۲ و آئین نامه اجرایی آن، مصوب چهارم مرداد ۱۳۸۴ به شماره ۲۶۹۷۵/ت ۳۲۹۱۵ه هیات محترم وزیران با موضوع ثبت میراث طبیعی ملی سه درخت کهنسال در این شهرستان پس از تشریفات قانونی در فهرست میراث طبیعی ملی کشور به ثبت رسید.
محمد شفیعی در خصوص آثار به ثبت رسیده افزود: آثار مذکور ۳ درخت کهنسال از نوع چناربا قدمت ۳۰۰ سال در بخش طارم سفلی – دهستان خندان - روستای نصیرآباد، توت با قدمت ۲۸۰ سال در بخش مرکزی قزوین – دهستان اقبال غربی - شهر قزوین و گردو با قدمت ۵۰۰ سال در بخش الموت غربی – دهستان رودبار - حدفاصل روستا‌های پرچکوه و رشکین می‌باشد که به عنوان درختان کهنسال مورد تائید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بوده و گردشگران می‌توانند با مراجعه به آدرس‌های مذکور نسبت به مشاهده این آثار باستانی اقدام نمایند.

آخرین خبر قزوین در اینستاگرام :
https://instagram.com/qazvin_today