صدا و سیما/ رئیس پلیس راه شمال استان کرمان گفت: در ۶ ماه گذشته، بیش از ۳۰۰ نفر در جاده های شمال استان کرمان جان خود را از دست دادند.

رضایی، رئیس پلیس راه شمال استان کرمان اظهار کرد: در همین مدت بیش از یک هزار نفر در حوادث رانندگی، مجروح شدند که  تعدادی از آنها از فعالیت های اجتماعی محروم شدند.
وی افزود: در رانندگی ریسک پذیری هیچ جایگاهی ندارد و قوانین و مقررات‌ راهنمایی و رانندگی باید هم از سوی راننده و هم از سوی همیاران که در خودرو ها قرار گرفتند، چه فرزندان و بانوان مورد توجه قرار گیرد.
رئیس پلیس راه شمال استان کرمان ابراز کرد: نقش عامل انسانی در کنار وسلیه نقلیه و جاده، بیشترین و محرزترین عامل است‌‌ و باید جدی گرفته شود‌‌‌‌‌‌‌‌؛ زیرا یک خطای کوچک ممکن است خسارات جبران ناپذیری در پی داشته باشد‌.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar