صدا و سیما/ داستان عمومی و انقلاب کنگان گفت: درزمینه صیانت از اراضی ملی ۱۶ هزار متر مربع از اراضی ملی در این شهرستان آزاد سازی شد.

اکبر احمدی، داستان عمومی و انقلاب کنگان ارزش این ملک را که قلع و قمع و به مسکن و شهرسازی بازگردانده شد، حدود ۳۰ میلیارد ریال دانست.
وی تاکید کرد: با هرگونه تصرف به حقوق بیت المال برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.
احمدی افزود: شهروندان می‌توانند در صورت اطلاع از وقوع این پدیده و اطمینان از صحت آن، مراتب را به دادستانی و دستگاه‌های ذی‌ربط گزارش کنند.
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان کنگان نیز گفت: در اجرای ماده ۱۰ قانون زمین شهری و ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی با پیگیری‌های حقوقی، این اداره موفق به آزاد سازی میزان ۲۳۹ هکتار به ارزش ۳۸۰ میلیارد تومان از اراضی ملی واقع در محدوده و حریم شهر کنگان شد.
جاسم رستگار افزود: با کمک و حمایت قانونی مرجع قضایی و انتظامی زمین‌های مذبور به راه و شهرسازی بازگردانده شد

آخرین خبر بوشهر در اینستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar