باشگاه خبرنگاران/ معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری ویژه کاشان گفت: نانوایی‌ها موظف هستند با توجه به گزارش‌های مردمی و تخلفات صورت‌گرفته از سوی برخی از آن ها ظرف مدت یک هفته نسبت به رفع نواقص و بی‌نظمی‌های خود اقدام کنند.

مسعود خاندایی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری ویژه کاشان با اشاره به نظارت بر نانوایی‌ها و برخورد با متخلفان، اظهار کرد: نانوایی‌ها باید مواردی همچون رعایت روز‌های پخت، عدم تعطیلی خودسرانه نانوایی، ساعت پخت منظم، وزن دقیق چانه و نان، عدم جابه جایی خودسرانه آرد، نصب قیمت مصرف‌کننده نان در داخل مغازه و در منظر عموم مردم و عدم پخت نان سنگک بزرگ حتی به درخواست مشتری را مدنظر قرار دهند، چراکه عدم رعایت هر یک از موارد به برخورد قانونی با متخلف و قطع سهمیه آرد نانوایی ختم خواهد شد.
وی افزود: فروش اجباری نان کنجددار و همچنین اضافه کردن هرگونه افزودنی به نان که موجب افزایش قیمت برای مصرف‌کننده شود ممنوع است و نانوایان باید بر اصل رضایت مردم توجه داشته باشند.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری ویژه کاشان نانوایان را پیمانکار دولت خواند و تصریح کرد: آرد و نان یک محصول دولتی است و نانوا به عنوان پیمانکار دولت موظف است با رعایت وزن چانه و قیمت مصوب تعیین‌شده و شیوه نامه های بهداشتی، نان مرغوب و باکیفیت را به دست مردم برساند.
خاندایی در خصوص میزان سهمیه توزیع آرد در سطح شهرستان کاشان، گفت: ماهانه در حدود ۶۵ هزار کیسه آرد سفید برای مصارف نانوایی در انواع سنگک، بربری، لواش، تافتون و خشکه پزی با قیمت ۳۲ هزار تومان آرد یارانه یک و قیمت هر کیسه ۵۰ هزار تومان آرد یارانه دو تحویل نانوایی‌های شهرستان می‌شود.
جانشین کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان کاشان تأکید کرد: از شهروندان کاشانی درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف و عدم رعایت قوانین از سوی نانوایی‌ها، همراه مستندات به سامانه ۱۲۴ بازرسی اداره صمت شهرستان اطلاع‌رسانی کنند.
وی با تأکید بر اینکه مسئولیت نظارت بر فعالیت نانوایی‌ها با اتحادیه صنف نانوایی‌ها، اداره صنعت معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی بوده و نظارت عالی بر عهده فرمانداری کاشان است، اعلام کرد: جلسات ساماندهی گندم آرد و نان شهرستان به‌صورت مرتب برگزار می‌شود و هیچ کمبودی در توزیع آرد شهرستان وجود ندارد.
خاندایی در پایان گفت: با توجه به گزارش‌های مردمی و تخلفات صورت‌گرفته از سوی برخی از نانوایی‌های سطح شهر، نانوایی‌ها موظف هستند ظرف مدت یک هفته نسبت به رفع نواقص و بی‌نظمی‌های خود اقدام کنند.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today