صدا و سیما/ آسمان گلستان تا روز پنجشنبه آرام و پایدار همراه با افزایش تدریجی دماست.

مهدیه اصحابی کارشناس هواشناسی گلستان اظهار کرد: تا پس فردا آسمان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود اما از اواخر وقت روز پنجشنبه با ورود امواج کوتاه سامانه سرد شاهد افزایش ابر و بارش پراکنده و خفیف باران بیشتر در مناطق کوهستانی استان خواهیم بود.
مهدیه اصحابی افزود: پیش بینی شده این سامانه تا روز شنبه در استان فعال باشد و بارش های آن قابل توجه نخواهد بود .

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today