فارس/ معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان از رسیدگی به تخلفات ۴۹ شرکت فعال در حوزه حمل و نقل جاده‌ای این استان در ۶ ماه نخست سال جاری خبر داد.

غلامرضا طحان، معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان اظهار کرد: به‌منظور رسیدگی به تخلفات، کنترل و نظارت بر عملکرد شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای برون‌شهری و اجرای دقیق قوانین و مقررات مربوطه، طی ۶ ماه سال جاری در جلسات کمیسیون ماده ۱۲ استان سمنان به تخلفات ۴۹ شرکت حمل و نقل کالا و مسافر حمل و نقل جاده‌ای در استان رسیدگی و احکام متناسب صادر شد.
وی ضمن توصیه به شرکت‌های حمل و نقل برای رعایت بیش از پیش قوانین و مقررات موضوعه بیان کرد: عمده تخلفات شرکت‌های حمل و نقل کالا شامل مغایرت مندرجات بارنامه، دریافت کمیسیون اضافی، عدم رعایت مقررات در تهیه و تنظیم بارنامه، و تخلفات شرکت‌های حمل و نقل مسافر شامل برخوردهای نامناسب رانندگان، عدم رعایت مقررات در صدور صورت‌وضعیت و ... بوده است.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان خاطرنشان کرد: ۸۵ شرکت حمل و نقل کالا و ۴۰ شرکت حمل و نقل مسافر در استان سمنان در امر حمل و نقل جاده‌ای فعالیت دارند.

آخرین خبر سمنان در اینستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today