ایرنا/ مدیر جهاد کشاورزی میامی گفت: حجم تولید امسال پسته در این شهرستان به خاطر تنش آب و هوایی حدود۵۰ درصد کمتر از سال گذشته خواهد بود.

علی اصغر محمدی، مدیر جهاد کشاورزی میامی اظهار کرد: امسال پیش بینی می شود از سطح  ۷۰۰ هکتار باغ های پسته میامی، ۴۰۰ تن محصول برداشت شود.
وی افزود: امسال با توجه به شرایط نامساعد جوی و اقلیمی، کاهش نزولات آسمانی و نوسان های دمای هوا در زمان گرده افشانی و سال کم باری این محصول شاهد کاهش میزان تولید پسته در میامی هستیم.
مدیر جهاد کشاورزی میامی گفت: مساحت کل باغ های بارده و غیر بارده پسته در این شهرستان یک هزار و ۵۰۰ هکتار است که از این مقدار حدود ۷۰۰ هکتار بارده و ۸۰۰ هکتار غیر بارده است.
محمدی با بیان اینکه میانگین عملکرد پسته در هر هکتار ۵۰۰ کیلوگرم است اظهار داشت: برداشت پسته در این شهرستان از اواسط شهریور آغاز می شود و تا پایان مهرماه ادامه پیدا می کند.
وی افزود: ارقام پسته منطقه میامی، کلاته های شرقی و پل ابریشم از مرغوبیت مناسبی برخوردار است.
مدیر جهاد کشاورزی میامی گفت: توسعه سطح زیر کشت پسته در این منطقه ضرورت دارد و پیش‌بینی می‌شود اراضی زیر کشت این محصول در بخش مرکزی میامی افزایش یابد.
محمدی با اشاره به محدودیت‌های آبی در کشور گفت: کشاورزان در راستای استفاده بهینه از منابع آبی باید با جایگزینی روش‌های نوین کشاورزی به جای روش‌های سنتی، اقدام به تغییر الگوی کشت کنند.
وی ادامه داد: ارقام پسته عباسعلی، اکبری، کله قوچی، شاه پسند و احمد آقایی در این منطقه کشت می شود.
مدیر جهاد کشاورزی میامی افزود: با توجه به کم آب بر بودن پسته، بیشتر کشاورزان کلاته های شرقی میامی به کشت این محصول روی آورده اند.

آخرین خبر سمنان در اینستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today