سفیر افلاک/ معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه امسال ۱۶ مرکز زیبایی و لاغری غیرمجاز در لرستان پلمب شده است، گفت: مراکزی که اقدام به ارائه خدمات به صورت غیر مجاز نمایند، به مراجع قضایی معرفی می شوند.

صالح آزادبخت، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان اظهار داشت: در بازرسی های صورت گرفته امسال ۱۶ مرکز زیبایی و لاغری غیر مجاز در خرم آباد پلمب شد.
وی افزود: متاسفانه برخی از افراد سود جو با دخالت در امور پزشکی، سلامتی افراد را تهدید می کنند و در مکان های مختلفی بدون مجوز اقدام به انجام کارهایی مانند خدمات زیبایی و لاغری می کنند که در صورت مشاهده علاوه بر تشکیل پرونده قضایی، این مکانها پلمب می شوند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان تصریح کرد: تمامی مراکزی که اقدام به ارائه خدمات به صورت غیر مجاز نمایند، به مراجع قضایی معرفی و برای این تعداد مرکز غیر قانونی پرونده تشکیل شده است.
آزادبخت عنوان کرد: برای جلوگیری از فعالیت مراکز غیر مجاز، بازرسی ها بیشتر شده و افرادی که به صورت غیر مجاز در امور پزشکی و در مکان های فاقد مجوز فعالیت داشته باشند مورد برخورد قرار می گیرند.

آخرین خبر لرستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/lorestan_todayy