فارس/ رئیس امور آزمایشگاه‌های حفاظت محیط‌زیست مرکزی گفت: کیفیت هوای سه شهر صنعتی این استان منطبق با استانداردهای زیست محیطی نیست و در شرایط ناسالم قرار دارد.

علیرضا محرابیان، رئیس امور آزمایشگاه‌های اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان مرکزی اظهار کرد: براساس اطلاعات دریافت شده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای استان، متوسط شاخص کیفیت هوای اراک در ٢٤ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۹ صبح امروز برابر با عدد ۸۲ و کیفیت هوا سالم(قابل قبول) بوده است.
وی بیان کرد: شاخص لحظه‌ای کیفیت هوای اراک در ساعت ۹ صبح امروز به ۱۵۹ رسیده که نشانگر کیفیت هوای ناسالم برای تمام گروه‌های سنی است.
رئیس امور آزمایشگاه‌های اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان مرکزی ادامه داد: شاخص لحظه‌ای کیفیت هوای شازند هم در این ساعت به ۱۳۵ رسیده که بیانگر کیفیت هوای ناسالم برای تمام گروه‌های سنی است.
محرابیان عنوان کرد: شاخص لحظه‌ای کیفیت هوای ساوه به ۱۶۲ رسیده که نشانگر کیفیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس سنی است.
وی گفت: آلاینده مسئول در هوای شهرهای اراک، ساوه و شازند، ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون است.  


آخرین خبر استان مرکزی در اینستاگرام :
https://instagram.com/markazi_today